Skip to main content

Larvene

Vi er en utforskende og lekende småbarnsavdeling med 8 barn i alderen 1-3 år.

Vårt mål er at alle barn skal bli sett, hørt og tatt være på. Hos oss skal barna oppleve varme og omsorgsfulle voksne som skaper en trygg tilknytting, støtter utforskning og inviterer til et godt sosialt samspill.

Gjennom dagen deler vi barnegruppen i mindre grupper, slik at barna får tilrettelagt for sitt utviklingsnivå. Vi leker ute minst en gang om dagen, og hver tirsdag er vi på tur. 

Vi arbeider med felleskap, inkludering, felles fokus, følelser og tilstedeværelse. Vi voksne jobber alltid for å være tilstedeværende både i lek, i aktiviteter og på turer. Vi ønsker å være en trygg avdeling for barna ved å vi gi omsorg, alltid ha et ledig fang og som samtidig setter klare grenser.

Det er barna vi er her for, og vi ønsker at de skal ha gode dager med oss på Larvene, og at hvert enkelt barn skal oppleve mestring og at her er de godt.