Skip to main content

Dokumenter


Avtale om legemiddelhåndtering

Vi ønsker helst at foresatte tar seg av medisinering av barnet selv, men dersom det er behov for bruk av medisiner under barnets oppholdstid i barnehagen, er vi behjelpelig med dette. 

For å kunne gi medisiner til barna, må det skrives under på avtale om legemiddelhåndtering.